headerimage

Regietheater


Ter leeringh ende vermaeck!

'Als u vindt: dit moet anders, klapt u in u handen en dan wordt het spel stopgezet!'

Twee acteurs spelen een casus (scène) uit het alledaagse leven van uw bedrijf of instelling gegrepen. Het loopt slecht af! In de communicatie gaat er op verbaal en non-verbaal niveau van alles mis. Dat kan beter. De casus (scène) wordt nogmaals gespeeld, maar nu kan het publiek een van de acteurs aansturen in het gedrag. Het publiek wordt uitgenodigd om zo concreet mogelijke aanwijzingen te geven in termen van gedrag! Een zeer animerende en leerzame methode om communicatie bespreekbaar te maken en (nieuw) gedrag uit te proberen.

De casussen worden in overleg met u als opdrachtgever uitgewerkt. Daarnaast is er tijdens de uitvoering ruimte voor het behandelen van casussen die spontaan vanuit de interactie met het publiek ontstaan!