headerimage

Workshop ‘Theaterimprovisatie’


'Ja-zeggen vanuit het hier en nu'

In een workshop Theaterimprovisatie leren de deelnemers elkaar op een andere manier en van een andere kant kennen. Vaste en bestaande patronen van communiceren worden even doorbroken. De deelnemers worden uitgenodigd om meer vanuit hun lichaam en hun hart te reageren en minder vanuit hun hoofd. Elkaar een aanbod doen; ja-zeggen tegen elkaar en reageren vanuit het hier en nu; het zijn dè ingrediënten voor een positieve en constructieve manier van samenwerken binnen een veilige ambiance.

Wanneer u aan meerdere groepen de workshop theaterimprovisatie wilt aanbieden, worden ervaren en enthousiaste theaterdocenten door Plankenkeet ingezet. Het is dan aan te bevelen af te sluiten met een wervelende improvisatieshow waarin alle groepen zich aan elkaar presenteren. Een ervaren pianist zorgt daarbij voor een passende sfeer.

Men hoeft geen enkele toneelervaring te hebben om aan deze workshop deel te nemen.