headerimage

Trainingsacteren


Oefenen van gedrag!

Ik vergat dat het spel was!

In 1990 is Johan Koeleman begonnen als trainingsacteur bij de toenmalige Rijkspolitie, district Gelderland Zuid. Hij heeft geparticipeerd in diverse politietrainingen en hierin een grote ervaring opgebouwd. Hij is ook voor diverse bedrijven en instellingen in de profit en non-profit sector ingezet als trainingsacteur in de meest uiteenlopende workshops en trainingen.

Plankenkeet heeft bovendien een uitgebreid netwerk van ervaren acteurs en bemiddelt graag voor u bij de inzet van trainingsacteurs “Er wordt niet van u verwacht dat u gaat toneelspelen. We gaan oefenen met gedrag. We zitten met elkaar in een oefensituatie. Op een laagdrempelige manier en in een zo veilig mogelijke sfeer wordt u uitgenodigd nieuw gedrag uit te proberen.”